80leté výročí sv. Anežky České v úterý 16. 6. 2015

09.06.2015 21:43

Zveme vás na oslavu výročí 80 let od posvěcení zákaldního kamene kostela sv. Anežky České v úterý 16. června.

Od 17.00 adorace doprovázená zpěvem a duchovním slovem, v 18.00 mše sv. a poté posezení na farní zahradě.