1. hodina - 6. října 2010

07.10.2010 20:54

"Zamilujme se do Božího slova"

Pomocí knihy "Naše cesta do katolické církve" od manželů Scotta a Kimberly Hahnových se budeme pomalu nořit do biblických tajů. Kromě poznávání Bible bude také zahrnuto něco z katolické nauky a další.

Hlavně - budeme se snažit zamilovat se do Božího slova a utišit hlad po Božím slově - třeba tak, že je budeme číst a učit se je nazpaměť.

Zajímavé - Kimberly milovala Boha, protože ji rodiče měli rádi a vnímala u nich, že Boha mají rádi.

Zkuste: V listě sv. Pavla Korinťanům 13, 4-7 místo slova láska doplňtě JÁ - může pomoci v růstu v lásce (nebo i při zpytování svědomí). Např. Já jsem trpělivá. Já jsem laskavá. Já nezavidím. Já nehledám svůj prospěch. - Poté jen tak nemůžete ztrestat dítě třeba za to, když pokreslí kus zdi.