Milé sestry a bratři,
od úterý 24. března byla zpřísněna opatření pro pohyb na veřejně dostupných místech. Kostel ovšem ve smyslu tohoto nařízení není veřejně dostupným místem, jako ulice či náměstí, proto se nic nemění na tom, že budou i nadále probíhat nepravidelné bohoslužby pro úzký okruh zájemců z řad těch, kdo nepatří do rizikové skupiny chronicky nemocných, či nejsou velmi pokročilého věku. 

Zůstávejme spojeni v modlitbě, ze srdce Vám všem žehnám,
P. Tomáš Vyhnálek, omi

Mimořádná pobožnost v čase epidemie – Urbi et Orbi

V podvečer se na prostranství před Bazilikou sv. Petra konala mimořádná pobožnost spojená s adorací Nejsvětější svátosti a eucharistickým požehnáním Urbi et Orbi, které ve streamingovém přenosu a před prázdným Svatopetrským náměstím předsedal Petrův nástupce. 
Po přečtení Markova evangelia (4,35-41) o utišení bouře na Genezaretském jezeře, Svatý otec pronesl meditaci.

Text meditace k přečtení zde. Tam si také můžete  meditaci poslechnout: Rádio Vatikán  Český pořad (27/03/2020 19:30).

Biskup Pascal Roland: Epidemie koronaviru nebo epidemie strachu?

„Více než epidemie koronaviru bychom se měli bát epidemie strachu! Pokud jde o mne, odmítám podrobit se kolektivní panice a podvolit se principu prevence, který jak se zdá následují občanské instituce,“ napsal ve svém listu francouzský biskup Pascal Roland, pastýř diecéze Belley-Ars v lyonské arcidiecézi. Kolektivní panika je příznakem ztráty Boha a uzavřenosti duchovní dimenze, zdůrazňuje.
 
 

Mons. Tomáš Halík k současné situaci

ke stažení zde

Mimořádný pastýřský list Mons. Tomáše Holuba, biskupa plzeňského

Fortna vysílá

Slovo na každý den. U ambonu se střídají karmelitáni Petr Glogar a Pavel Pola, salesián Ladislav Heryán, jezuita Petr Vacík, spirituál Nepomucena Tomáš Roule a farář na Lomci Josef Prokeš.

https://www.fortna.eu/uambonu

Užitečné odkazy na duchovní podporu v času nouze

Podívejte se na přehled sloužených mší svatých na různých místech v naší zemi: https://www.mseonline.cz/ 
 
Je čas duchovní pouště. Zveme do blahodárné oázy přes tento odkaz, který nabízí virtuální duchovní program v živém přenosu z kostela v Hluboké nad Vltavou (přihlaste se k odběru).
 

 

Boží slovo však spoutáno není - z cyklu olomouckých dominikánů „Boží Slovo však spoutáno není..!“ pro čas nouze. 

Prosme o přímluvu také patronku před epidemiemi sv. Koronu  Více se o ní dozvíme zde

Liturgie.cz

V tomto čase bez fyzické účasti na mši svaté nám může pomoci liturgie.czMnohé nám může pomoct pochopit seriál "Liturgie v čase bez liturgie".

A také může být užitečný tento odkaz, kde najdeme pěkné vyjádření k duchovnímu přijímání a ke svátosti smíření, když nemůžeme ani jedno přijmout fyzicky

S Ježíšem na hoře - 4. neděle postní

Katecheze na postní neděle v rámci projektu "S Ježíšem na hoře" (v kostele v Suchdole) pokračuje. V kostele si múžete vzít novou knížečku na 4. týden postní (zelená barva) a nalepit novou postavičku. Zde si můžete ale stáhnout soubor s knížečkami a jednu si vybrat a třeba opsat. 

Zde najdete inspiraci na zamyšlení: 4. neděle postní: „Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je nebeské království.“ (Mt 5,3) V evangeliu této neděle čteme příběh o uzdravení slepého(Jan 9,1-41). Kde vzal nevzdělaný chudobný člověk takovou pohotovost a odvahu, aby před váženými představiteli židovské obce obhájil Ježíše, se kterým se setkal jen jednou? Odpověď nám mohou poskytnout Ježíšova slova: „Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je nebeské království“ (Mt 5,3). Celý text ke stažení zde

Prohlášení českobudějovického biskupa

Milí spolubratři v kněžské a jáhenské službě, pomocníci v pastorační službě, bratři a sestry.
Na území českobudějovické diecéze ruším všechny veřejné bohoslužby, společné pobožnosti, duchovní obnovy, modlitební setkání a jiná shromáždění ve všech kostelích a kaplích.

Celý text ke stažení zde z 12. 3. 2020

Před pár dny jsem vydal nařízení v souvislosti s vládním vyhlášením stavu nouze v důsledku pandemie Covid-19. Jak se dalo předpokládat z vyvíjející situace, po několika dnech se ocitáme ve stavu, kdy celá naše země je v karanténě.
Věřím, že každý z nás si uvědomuje závažnost této situace a respektuje i veškerá opatření z toho vyplývající. I když není možné konat veřejné bohoslužby, a to ani v malém počtu, o to více bychom měli zintenzivnit výkon individuální duchovní péče.

Prohlášení z 16. 3. ke stažení zde

Předvelikonoční zpovídání

Hromadná svátost smíření být nemůže, pan farář může zpovídat na základě individuální domluvy.

 Postní akce 2020 

  

Rád bych Vás i letos všechny vyzval k účasti na Postní akci našich farností. Postní akce našich farností spočívá ve vědomém a aktivním prožívání postní doby. Během ní můžete do sáčků Postní akce ve svých domovech shromažďovat prostředky ušetřené postním chováním a tento “výtěžek“ z půstu pak jako farnosti použijeme na pomoc dětem s autismem, které jezdí v létě na faru v Suchdole n/L.

První svaté přijímání

V neděli 17. května letošního roku při mši sv. v Suchdole n. L. přijme pět chlapců a jedna dívka poprvé Tělo a Krev Páně. Mše sv. bude začínat jako každou neděli v 9.30. Modleme se za ně a jejich rodiny.

Výtěžek z Tříkrálové sbírky 2020 v Suchdole nad Lužnicí a okolí

88.324 Kč, z toho v Rapšachu 11 074 Kč.
Všem dárcům i králům a jejich vedoucím ze srdce děkujeme.

S řeholníky nejen o řeholnících

web: https://www.reholnicispolu.cz/

POSTOJE PŘI MŠI SVATÉ

Člověk je nejen duše, ale i tělo. To má svůj dopad i pro náš modlitební život – nelze u modlitby (zejména té společné) přehlížet její tělesnou složku. Nesmí být sice jednostranně zdůrazněna, abychom nesklouzli do pozice farizeů, kteří si více hlídali, jak jejich modlitba vypadá, co všechno navenek absolvovali než vnitřní hloubku (kontakt, rozmlouvání s Bohem.) Vnější gesta a postoje nemají být cílem či jedinou náplní modlitby, ale vhodné gesto či tělesná poloha může disponovat i naše nitro k většímu soustředění. Někdy dokáže jedno gesto vyjádřit více než spousta slov. 
 
Proto je důležité vnímat, co, jak a proč konáme při liturgii. To je osobní aspekt mého zapojení do prožívání bohoslužby. Ale nejsem tam sám, stojíme před Bohem jako společenství, jako jeho lid – proto je důležité určitá gesta a postoje sjednotit, aby jakási vnější nesourodost až „anarchie“ neodváděla naši pozornost a nerozbíjela navenek proklamovanou jednotu. V zásadě známe tři liturgické postoje: stání, sezení a klečení.

Celý článek k přečtení zde: Postoje při mši svaté.pdf .pdf (77,7 kB)

Události ve farnostech

Na Národní pouti v Římě

20.11.2010 17:51
  Plnost požehnání na Národní pouti do Říma Mnozí z vás mě možná spatřili v televizi při přenášení mše sv. z vatikánské baziliky sv. Petra ve středu 10. 11. 2010. Nejen z toho důvodu se s vámi aspoň na pár řádcích podělím o své pocity, dojmy atd. Rozhodnutí vydat se na národní pouť proběhlo...
<< 72 | 73 | 74 | 75 | 76
Ve fotogalerii jsou přidány nové fotky
- farní ples, Tříkrálová sbírka

PŘEHLED BOHOSLUŽEB

Veřejné mše svaté od pátku 13. 3. 2020 až do odvolání slouženy nebudou - viz Nařízení českobudějovického biskupa

Intence, které jsou na mše svaté vypsány, pan farář v tomto čase při soukromých mších sv. odslouží.

České Velenice

Neděle mše sv. v 11.00 
čtvrtek v 17.00 
Dvory n/L.
Neděle mše sv. v 8.15  
úterý v 17.00 
Rapšach
pátek v 17.00  
Suchdol n/L.
Neděle mše sv. v 9.30 
středa v 17.00