Svátosti

SVÁTOSTI JAKO POKLAD CÍRKVE A ZNAMENÍ BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

 

Svátosti pomocí viditelných symbolů zprostředkovávají lidem neviditelnou Boží milost. Svátosti ustanovil Ježíš Kristus. Svátost je křesťanský obřad. Je to forma komunikace s Bohem.

 

Rozdělují se na:

SVÁTOSTI INICIAČNÍ (křest, biřmováníeucharistie) – uvádějí do křesťanského života

SVÁTOSTI UZDRAVUJÍCÍ (svátost smířenísvátost nemocných)

SVÁTOSTI SPOLEČENSTVÍ a POSLÁNÍ (svátost manželstvísvátost kněžství)

 

Všechny kromě jedné jsou udělovány církví skrze konkrétního zmocněnce (kněz, biskup nebo jáhen), pouze svátost manželství si manželé udělují navzájem. Vysvětit muže na kněze může pouze biskup. Jáhen je nižší stupeň svěcení, nemůže sloužit mši sv. (svátost eucharistie) a zpovídat (svátost smíření).

Křest představuje začátek křesťanského života, kdy se poprvé setkáváme s Kristem tváří v tvář, chvílí, během které se nám předává semeno víry, o které máme pečovat, aby z něho vyrostl strom přinášející dobré ovoce.