Historie

Historický přehled:
Plebanie r. 1382, farnost znovu zřízena r. 1784, matriky od r. 1784. Kostel gotický asi z doby po pol. 15. stol., s věží a portálkem z r. 1890. Farnost ležela na území Dolních Rakous a patřila k diecézi St. Pölten. Po připojení k ČSR 31.7.1920 ji spravoval českobudějovický biskup jako apoštolský administrátor. Do českobudějovické diecéze začleněna r. 1937. V letech 1940 - 1945 spravováno ze St. Pölten.

Název obce německy: Rottenschachen

Název obce latinsky: neuvedeno