Kaplička v Hrdlořezích postavená v r. 1816, dle ústní pověsti ji postavil

jakýsi šlechtic na znamení vzdání díků nebi za to, že těžce zraněn došel

do těchto míst, kde byl nalezen a zachován životu.

- obecní kaple