Přehled kněží a událostí ve farnosti

Seznam kněží působících ve farnosti Č. Velenice od jejího vzniku 1921

Po konci 1. světové války vznikalo město České Velenice, které s tímto názvem vzniklo až v prosinci 1922. Duchovní správa do r. 1921 - Duchovní správu obstarávali podle ujednání s naší čsl. vládou němečtí kněží z Gmündu – německy – a dostávali za to od naší vlády remuneraci (příplatek k platu ve státní správě).

V Č. Velenicích zřízena 1. listopadu 1921 samostatná duchovní správa. Farním kostelem se stala kaple v Josefově a od května 1921 byly zavedeny nové matriky.

  1. Josef Adámek (podzim 1921 – srpen 1923)

  2. Václav Moravec (1. 9. 1923 – červenec 1930)

  3. Štěpán Pařízek (srpen 1930 – 31. 8. 1933)

  4. Karel Dvořák (září 1933 – 17. 9. 1938)

Slibný rozvoj farnosti byl násilně přerušen odtržením Českých Velenic od Československé republiky v říjnu 1938 a následnou okupací. České Velenice byly připojeny k Říši jako Gmünd III-Bahnhof.

  5. František Bonfilius Březina (1938 – 1944)

  6. Albert Gugenberger (1944 – 1945)

23. březen 1945 znamenal pro Velenice těžkou pohromu. Celé město bylo bombardováno. V 10 minutách leželo více jak z 50% v troskách.

  7. Jan Urban (1945 – 1948)

  8. František Xaver Votruba (1948 – 1954)

  9. Štěpán Mandelíček (1954 – 1960)

10. Josef Noska (1960 – květen 1973)

11. Jiří Prajer (květen 1973 – 1974)

12. Milan Píša (1974 – 1975)

13. Jaroslav Smíšek (1975 – 1983)

14. Karel Zeman (1983 – 1993)

15. Petr Misař (1993 – 1998)

16. Jaroslaw Zawadzki (květen – červenec 1998)

17. Marek Adamczuk (1. srpna 1998 – srpen 2002)

18. Karl Zaiser (1. září 2002 – 31. prosince 2005)

19. Marian Nowak (leden – červen 2006)

20. Jaroslav Šmejkal (1. července 2006 – 31. srpna 2014), kaplan Krystof Henriko, OMI (červenec 2010 – červen 2012)

21. David Henzl (1. září 2014 – 30. 1. 2016, 6. 12. 2015 byl jmenován generálním vikářem ČB diecéze) kaplan Jiří Kalaš (od 1. září 2014) - oba dva dojíždí z Třeboně, výpomocný duchovní P. Dominik Hroznata Holický (od listopadu t. r.)

22. Martin Bětuňák (od 1. února 2016 do 31. ledna 2017) - dojíždí také z Třeboně, zůstává kaplan Jiří Kalaš

23. Tomáš Vyhnálek, OMI - již zase bydlí v Českých Velenicích, odkud spravuje další tři farnosti (Suchdol n. L., Dvory n. L., Rapšach)

 

Zde je ke stažení podrobný přehled kněží působících ve farnosti s jejich činností, také v souvislosti s dějinnými událostmi:

Historie kostela a farnosti v Č. Velenicích, přehled kněží a událostí.pdf (1,7 MB)