Historie

Stručný historický přehled:

Na základě smlouvy v St. Germain ze dne 10.9.1919 (realizace 31.7.1920) připojilo se k Československé republice území Vitorazsko, oddělena část města Gmünd, pod názvem Cmunt v Čechách, později České Velenice. Kostel sv. Anežky České, novodobý z r. 1935 dle návrhu F. Pilce. Pro část farnosti Gmünd připojenou k Československu zřízena r. 1920 prozatímní duchovní správa ("cura animarum ad interim"). 1921 - 1937 spravovány českobudějovickým biskupem jakožto apoštolským administrátorem, od diecéze St. Pölten přešly do diecéze Č. Budějovice de iure až r. 1937. V letech 1940 - 1945 spravovány z St. Pölten s označením Gmünd - S.Agnes nebo Gmünd - Wielands.

Iniciátorem založení samostatné farnosti a kostela na území dnešních Českých Velenic byl Kostelní spolek, který založili v roce 1889 katolíci z osad Česká Cejle, Dolní Velenice a Josefsko (sloučením těchto 3 obcí vzniklo později v roce 1920 město České Velenice). Stavbu kostela oddalovaly různé překážky, zejména první světová válka. Proto byla v roce 1915 postavena v Josefsku kaple sv. Rodiny jako prozatímní kostel. Bohoslužby zde vykonávali kněží z Gmündu až do roku 1921, kdy byla zřízena v Českých Velenicích samostatná česká duchovní správa.

Svěcení základního kamene kostela bylo 16. 6. 1935. Kostel v moderním slohu podle projektu pražského architekta Pilce postavil architekt Staněk z Trhových Svinů. Stavbu kostela podporoval P. Kroiher z Ledenic. Hlavní oltář, kazatelna a křtitelnice jsou z umělého pískovce. Kříž na hlavním oltáři je odlitek dle návrhu J. V. Myslbeka. Vitráž v okně apsidy presbytáře se zobrazením Anežky České je dílem profesora Holečka  z Boru  u České Lípy. K dosažení krásné červené barvy umělec použil pravé zlato. Patronát nad nově založeným kostelem převzal českobudějovický biskup Šimon Bárta, který získal od papeže Pia XI. zvláštní povolení zasvětit kostel tehdy blahoslavené Anežce České (nekanonizovaným světcům se kostely nezasvěcovaly). 

Fara při kostele byla postavena v roce 1937.

Dne 23. března 1945 byly České Velenice bombardovány a asi polovina města zůstala v troskách. Kostel byl bombardováním též značně poškozen, zejména okenní výplně, dlažba a křížová cesta. Hlavní okno s obrazem blahoslavené Anežky zůstalo téměř nepoškozeno. Kostel posloužil k uložení 1500 obětí náletu, kteří byli  po několika dnech pochováni. Poválečná oprava kostela byla provedena v letech 1945 - 1947.

V letech následujících po pádu komunistického režimu v listopadu 1989 byly kostel a fara postupně opravovány a modernizovány, většinou ze sbírek a darů. V roce 1998 byl kostel opatřen novým zvonem jménem Sv. Klára, který odlila firma Perner v bavorském Pasově a na jehož úhradě se podíleli českoveleničtí občané, městský úřad a okolní obce. Zvon posvětil českobudějovický biskup Antonín Liška. V roce 2004 byla provedena generální oprava kostelních varhan za přispění fondů Evropské Unie.

Poslední velkou opravou byla střecha kostela. Roku 2011 byla opravena věž, na podzim 2013 vyměněna střecha nad sakristií a presbytářem a 2014 na jaře byla výměna střechy dokončena.

Název německy: Gmünd - St. Agnes, Wielands
Název latinsky: neuvedeno