Zemřel P. Karel ZEMAN, CSsR

22.02.2011 20:04

Zemřel P. Karel ZEMAN, CSsR,

Dlouholetý duchovní správce v Božejově a Libkově Vodě.

S naším drahým zesnulým se rozloučíme v pátek 25. února 2011 ve 13 hodin ve farním kostele sv. Jiří v Božejově.

Po zádušní mši svaté a obřadech posledního rozloučení bude pohřben do kněžského hrobu na místním hřbitově.

 

Řeholní sliby složil v roce 1941. Po vysvěcení na kněze a po dokončení studia na řádovém teologickém učilišti v Obořišti působil v klášteře ve Svitavách. Pak byl internován v Želivě. Jako řeholní kněz neměl státní souhlas k duchovní správě, až od 1. srpna 1976 dostal státní souhlas k působení v českobudějovické diecézi.

Velmi obětavě působil ve farnostech Strakonice, Strakonice-Podsrp, Katovice, České Velenice, Dvory nad Lužnicí, Rapšach, Suchdol nad Lužnicí, Chlum u Třeboně, Lutová, Božejov, Libkova Voda a Rynárec. Po dobu 17 let zastával obětavě úřad vikariátního sekretáře Pelhřimovského vikariátu.

                                  

 

Prosíme o vzpomínku při mši svaté a modlitbu za něho. 

 

       Biskupství českobudějovické                                                    Spolubratři redemptoristé
       Kněží a jáhni českobudějovické diecéze                                             Příbuzní zemřelého