XIII. Farní ples

08.03.2012 20:02

XIII. farní ples v pátek 17. února

Skončila doba radosti, veselí a plesů a přišel čas postní, kdy se každý z nás křesťanů zahloubává do svého nitra a účtuje sám se sebou.

Já bych se však ještě chtěla vrátit zpět na závěr masopustu, kdy jsme uspořádali tradiční, již XIII. farní ples v restauraci U Pávků a provést jeho zhodnocení.

Zdá se mi a potvrzují to i ohlasy hodnocení ostatních účastníků, že tyto plesy jsou rok od roku hezčí a veselejší a že si získaly dobrou pověst, což se promítá i v jejich návštěvnosti. Předcházející plesy byly pěkné, veselé a vydařené, ten letošní byl asi nejkrásnější a všichni, kdo na plese byli, se dobře bavili. Taneční sál byl, tak jako v loňském roce, zaplněn do posledního místa a ještě bylo nutné přidat židle a stoly, aby všichni návštěvníci plesu mohli sedět.

K dobré zábavě samozřejmě přispěla i hudba Regent Třeboň kapelníka pana Stellnera, která nám hrála k tanci i poslechu, letos, už podvanácté. Po úvodní znělce zazněly tóny prvních tanečních skladeb, na parket přišli první taneční páry a pak další, až byl parket zcela zaplněn - a tak to vypadalo po celou noc. Ti, návštěvníci plesu, které už od samého tancování bolely nohy, seděli u stolů s přáteli a pomáhali muzikantům vytvořit dobrou náladu alespoň zpěvem. Na závěr plesu, tak jako každým rokem, přicházejí muzikanti na parket, přítomní kolem nich udělají kolečko a už se hrají a zpívají písničky, z nichž nejkrásnější jsou ty lidové české a moravské.

My pořadatelé jsme potěšeni, že rok od roku stoupá o farní ples zájem nejen od starších lidí, ale i od mladých a že díky internetovým informacím přicházejí na ples i návštěvníci ze vzdálenějších okolních míst. Farní ples je pro nás a pro všechny, kdo přijdou, společenskou událostí s přátelskou a veselou atmosférou, plný zpěvu a dobré pohody - věříme, a také se o to budeme snažit, aby ve stejném duchu byly i farní plesy budoucí.

Také je na místě srdečně poděkovat všem, kteří svými věcnými i finančními dary do tomboly přispěli k úspěšnému průběhu plesu - zaplať Pán Bůh. Zvláště radost svým výherkyním udělaly tři hlavní, prémiové ceny - oběd s P. Jaroslavem, pizza s P. Kryštofem a bowling s P. Kryštofem.

Přijděte se příště přesvědčit i vy o pěkné a veselé atmosféře farního plesu - místa v sále budou i pro vás.                                                                                         Marta Kojanová