Výtěžek Tříkrálové sbírky 2011 v Suchdole n/L

13.01.2011 08:47

Haló, haló ... vybrali jsem krásných 45.280 Kč ... děkuji všem lidem dobré vůle - králům a jejich doprovodu a větším i menším dárcům... ať vás dobrý Bůh všude provází svou láskou...