Velikonoční dílna

27.04.2011 09:44

V sobotu 16. 4. před Květnou nedělí jsme na faře měli Velikonoční dílnu pro naše děti. Účastnily se i děti z Třeboně, které na faře spaly už z pátku. Dopoledne jsme slavili mši sv. s P. Mirkem Šaškem z ČB a odpoledne jsme se pustili do vyrábění - zdobení perníčků, svíček ubrouskovou technikou, vajíček, vyrábění magnetek, zapichovátek do květináčů, svícinek ze skleniček s Fimo hmotou a další. Něco si děti mohly odnést domů, něco zůstalo na faře, protože to bude využito na misijní jarmark na Celostátní misijní pouť na Klokotech 28. 5.

Odpoledne se vydařilo, Pánu Bohu díky za to.