Sympozium – Umění života, 1. – 15. září 2013 Třeboň

21.08.2013 19:09

“Každý, kdo prosí, dostává, a kdo hledá, nalézá, a kdo tluče, tomu bude otevřeno“ ( Lk 11,10 )

Výzva k vaší účasti na Sympozium – Umění života - 1. – 15. září  2013   Třeboň

        První ročník téma:  Stvoření Světa – podle Bible knihy Genesis

Vážení a milí přátelé zveme vás k účasti na Sympozium -  Umění života  2013 – 2015, jedná se o tříletý projekt a je pořádaný  - v návaznosti na loňskou výstavu ČESKÁ BIBLE V PRŮBĚHU STALETÍ, která byla slavnostně zahájena 13. června  a byla do 30. srpna 2012 v kulturně společenském sále Beseda v Třeboni a byla významnou kulturně společenskou událostí .Výstava měla dvanáct bohatých doprovodných programů, například:  Bible a umění – hledám a nalézám do kterého se zapojilo 60 účastníků.  Projekt  s názvem Tajemství moudrosti má přesah do letošního roku. 

                Pro děti a mládež - přihlásit se lze písemnou formou - formulář „Přihláška – sympozium Umění života“ ( pošlete nebo osobně doručte  na adresu ŘKF Husova 142, 379 01 Třeboň), nebo také elektronicky email, SMS přímo u  lektorů jednotlivých oborů nejpozději však do 28. srpna  2013.  Kontakty na jednotlivé lektory viz podrobnější program.

Program a kontakty - sympozium Stvoření světa v Třeboni 2013.doc (45 kB)

Zúčastnit programu i jednotlivých oborů a workshopů se může každý,  kdo bude mít zájem – také  místní občané i lázeňští hosté - i jednorázově a bez ohledu na věk stačí přijít každý den vždy v 16 hodin do farního sálu a vybrat si téma. Aktuální informace budou v předsálí kostela.  

Program sympozia se koná v prostorách kostela, v Křížové chodbě,  na kúru u varhan, v kapli, i v hlavní chrámovém prostoru, ve farní zahradě a některé workshopy v přírodě, ve věži na rozhledně a jinde dle rozhodnutí vedoucích workshopů, od 16 do 18 hodin pondělí

až pátek. Rovněž se zájemci v tématických workshopech  po rozhodnutí vedoucího mohou zúčastnit  - přednášek, které začínají ve stejnou dobu tj. od 16 hodin. P řednášky v pondělí až sobota, koncerty v sobotu a v neděli.

Přednášky budou od 16 do 17.30 

Mše svatá v neděli  od 7 hod.  a od 10.30 

ve všední dny úterý až sobota od 18 hodin do 18.40, v rámci mše sv. bude mít P.David Henzl děkan promluvu k tématu Sympozia 

Večerní koncerty od 18.45 hod.