Svatoanežská sbírka - výsledek v našich farnostech a poděkování

20.01.2020 09:35

Svatoanežská sbírka v rámci Národní pouti do Říma 2019

Vybrali jsme 10 730 Kč.

I naše farnosti se zapojily do Svatoanežské sbírky, z které bude pořízen dar pro papeže Františka při listopadové Národní pouti v Římě. Z  celostátní sbírky bude uhrazena plastika "Koruna svaté Anežky", zbytek peněz obdrží papež František jako dar pro potřeby chudých. 

Více informací získáte na www.anezka2019.cz 

Drazí bratři a sestry v Kristu. Vy všichni jste přispěli na dar pro svatého otce Františka. Vám všem patří velké díky. Svatý otec byl potěšen jak finančním darem na chudé a potřebné, tak i vašimi otisky prstů, jako symbolem velkorysého dárce. Ať již mnozí z vás byli na národní pouti v Římě, či doma se v tichosti připojili v modlitbách ke zhruba čtyřem tisícům poutníků, našim kněžím a biskupům, my jsme v Římě věděli, že jste tam s námi.  Vaše otisky prstů jsou na soše "Koruna svaté Anežky České", a další tisíce otisků jsou uloženy v ní. Vaše děti a další pokolení budou vědět, že  Váš otisk je v Římě a taky v srdci svatého otce Františka. Nepatří mně hodnotit národní pouť, jsem však přesvědčen, že byla krásná a i díky vám splnila svoje poslání.

František Ševečka, Koordinátor projektu "Koruna svaté Anežky České"