Střelné modlitby

13.10.2012 19:28

Střelná modlitba je jako šíp vystřelený k Bohu. Je jako provaz, kterým se při jejím vyslovení připoutáváme k nebi. Díky jejímu častému používání je naše srdce blízko u Boha.

Můžeme ji v duchu vyslovovat kdykoli a kdekoli, ve dne a v noci, doma, při práci, při zábavě, v autě, v kanceláři, v problémech i ve chvílích klidu. Nepotřebujeme na to zvláštní podmínky nebo místo.

Když říkáme střelné modlitby, vynahradí to ostatní modlitby. Ale bez střelných modliteb je i velké snažení nedostačující a nedovede nás k cíli.

 

Příklady střelných modliteb

 • Pane Ježíši, věřím ti, doufám v tebe, miluji tě!
 • Panno Maria, přiveď mě k Ježíši.
 • Panno Maria, veď mě za ruku jako malé dítě.
 • Ó Maria, počatá bez poskvrny dědičného hříchu, oroduj za nás, kteří se k tobě utíkáme.
 • Ježíši, důvěřuji ti!
 • Ježíši, miluji tě!
 • Ježíši, držím svou ruku ve tvé.
 • Ježíši tichý, srdce pokorného, přetvoř naše srdce podle srdce svého.
 • Ježíši, úplně se ti odevzdávám, vezmi všechno do svých rukou, postarej se o všechno.
 • Ježíši, Maria, miluji vás, zachraňte duše!
 • Pane, zachraň nás, hyneme!
 • Pane, přijď do mého srdce a už nikdy mě neopusť.

Pozdravy:

 • Pochválen bud Ježíš Kristus. Navěky.
 • Chvála Kristu. Navěky.

Jdeme-li kolem kostela:

 • Ježíši v Nejsvětější svátosti, smiluj se nad námi.
 • Velebena budiž bez ustání Nejsvětější svátost oltářní.

V pokušení:

 • Stvoř mi čisté srdce, Bože!
 • Odejdi, satane!
 • Ježíši, tobě žiji; Ježíši, tobě umírám; Ježíši, tvůj jsem v životě i ve smrti.
 • Zachraň mě, Ježíši!
 • Ježíši tichý, srdce pokorného, přetvoř naše srdce podle srdce svého.
 • Nedej mi klesnout, Ježíši!

Vzbuzení lítosti:

 • Pane Ježíši, nebuď mi soudcem, nýbrž spasitelem.
 • Bože, buď milostiv mně hříšnému.

V pokušení:

 • Svatá Maria, královno nebe! O mocnou přímluvu prosíme tebe!

V nebezpečí:

 • Pán je mé světlo a má spása, koho bych se bál?

Pane, mám Tě rád:

 • Mám Tě rád, Bože. Toužím po Tobě celým svým srdcem, celou svojí duší, celou svojí myslí a celou svojí silou. Amen

Mám Tě rád, Bože:

 • Mám Tě rád, Bože. Toužím po Tobě celým svým srdcem, celou svojí duší, celou svojí myslí a celou svojí silou. Amen