Prosba o pomoc s opravou střechy kostela sv. Anežky České v Č. Velenicích

01.10.2013 20:03

Farnost České Velenice pokračuje v opravě střechy kostela, která je již několik let v havarijním stavu a na několika místech do ní zatéká. Vybízíme vás proto, přispěte na účet farnosti: 0602021319/0800.

V roce 2011 proběhla 1. etapa - výměna krytiny věže kostela. Nyní začne 2. etapa - výměna krytiny nad presbytářem. Kostel ve Velenicích je však jedním z mála, který není kulturní památkou, proto se finance hůř shánějí (nejdou tudíž dotace od státu). farníci se sami snaží, ale všechno pokrýt opravdu nemohou, stejně tak příspěvky od Města a místních firem.

Přispět můžete také hotově do rukou pana faráře (nejlépe v pátek po mši sv. ve Velenicích v letním čase kolem 18.45, v zimním čase v 17.45).