Přednáška Křesťanské akademie

24.03.2011 19:00

Prof. Lubomír Mlčoch (Institut ekonomických studií, Fakulta Sociálních věd UK Praha) Dvě spojené přednášky: Od demografického propadu ke krizi penzijních systémů. Solidarita mezi generacemi: pohled ekonomie a pohled křesťanské etiky. Kam kráčí kapitalismus? Kapitalismus prý "dostal rakovinu"? Varianty diagnóz onemocnění a šance na léčbu. L. Mlčoch je známý ekonom zabývající se problematikou transformace českého ekonomického systému a jejími etickými aspekty, sociální naukou církve, etickými předpoklady fungování ekonomických systémů aj.