Poutní mše sv. ke sv. Mikuláši

14.12.2011 10:30

Aby Božího požehnání v adventním čase nebylo málo, byla v neděli 11. 12. v naší farnosti poutní mše sv. k poctě sv. Mikuláše. Hlavní celebrant P. Václav Habart, jindřichohradecký vikář, nám všem pěkně dal za příklad sv. Mikuláše a vyzval nás, abychom po jeho vzoru i dalších svatých připravili cestu Pánu hlavně v našem srdci. Jan Křtitel nás vybízí, abychom postavili dálnici, ale opět ve svém srdci - všechny ty hory a kopce - naši pýchu, falešné sebevědomí, velkou touhu po uznání, chvále aj. máme snížit, máme ale také vyrovnat naše zoufalství, nedůvěru - zvýšit nízké sebevědomí a změnit nelásku sami k sobě. Máme se stát vyrovnanějšími, abychom víc slyšeli na Boží výzvy a cítili Boží lásku. Při mši svaté jsme doprovázeli písničkami s hrou na kytary,klávesy a příčnou flétnu, v obětním průvodu se nesly perníkové mikuláše a jablíčka, které jsme potom rozdávali před kostelem lidem. Pro všechny ještě bylo připravené pohoštění od našich šikovných pakařek, kuchařek a "punčařek". A asi třicet se nás s O. Habartem sešlo na faře při poutním obědě, který vzpomínal na své mládí a zkušenosti ze své kněžské služby a když se k tomu ještě přidali i ostatní, nebylo o smích a veselé ohníčky v očích nouze. Rozcházali jsme se až kolem třetí hodiny po závěrečném požehnání. Celé to bylo pěkné, radostné a plné naděje...u