Pouť sv. Anežky České

24.11.2019 19:29

Svatoanežská pouť v Českých Velenicích 9. listopadu

POUTNÍ SLAVNOST KE SV. ANEŽCE ČESKÉ V ČESKÝCH VELENICÍCH - 14 hod. slavnostní mše svatá s novoknězem P. Mgr. MUDr. Martinem Moravcem, O.Cr.; Po mši svaté agapé na farní zahradě - plakát zde

 

9. 11. PATROZINIUM DER HL. AGNES VON BÖHMEN IN ČESKÉ VELENICE - 14 Uhr Festgottesdienst  in tschechischer und deutscher Sprache - das Plakat hier