Pouť ke sv. Anežce České

03.02.2019 13:23

Pouť ke svaté Anežce České

v Českých Velenicích v sobotu 17. 11. od 14.00

hlavní celebrant Mons. ThLic. David Henzl, generální vikář
po mši sv. agapé na farní zahradě