Pouť k sv. Mikuláši v Suchdole n/L.

05.12.2010 10:30

Slavnostní poutní mše svatá k poctě sv. Mikuláše

V neděli v 10.30 budeme ke cti a chvále Boží při mši svaté oslavovat našeho patrona sv. Mikuláše. Hlavním celebrantem bude host generální vikář P. Adolf Pintíř. Po mši jste zváni na malé pohoštění venku před kostelem. Opdoledne nám náš P. Jaroslav Šmejkal udělí závěrečné poutní požehnání.