Postní akce

27.02.2017 09:33


Postní akce našich farností spočívá ve vědomém a aktivním prožívání postní doby. Doby, během níž jsme vyzváni ke zřeknutí se toho, co nám běžně slouží ke zpříjemnění našich životů, ale bez čeho se můžeme stejně tak obejít. Jsme vyzváni k půstu, skrze který se duchovně i tělesně připravujeme na velkou oslavu Kristova vzkříšení o Velikonocích. Ale abychom půst nevnímali jen jako něco záporného, vzdání se něčeho bez širších souvislostí, bez kladného proměnění našeho postu, je nám nabídnuta tato Postní akce. Během ní můžete do sáčků Postní akce ve svých domovech shromažďovat prostředky ušetřené postním chováním a tento “výtěžek“ z půstu pak jako farnosti použijeme na konkrétní pomoc lidem, kteří žijí ve velmi nelidských podmínkách. Každý z nás, děti, dospělí i starší generace, může přispět ze svého nadbytku a solidárně pomoci druhým. Dát jim světlo naděje, posílit jejich slabé síly. Skrze vaši pozornost a dar podáváte ruku těm, na kterých Ježíši zvláště záleží: hladovým, nemocným, pronásledovaným, utlačovaným…

  Proto vás všechny prosím, abyste se zúčastnili této naší farní Postní akce a podpořili ji svým osobním přispěním. Sáčky, které si přinesete do svých domovů, vám budou připomenutím a pozvánkou k solidárnímu přispění a opravdovějšímu osobnímu prožití postní doby. Sáčky s příspěvky můžete odevzdat ve sbírce na Velikonoce, anebo je osobně přinést P. Tomášovi.

  Výtěžek této naší sbírky pošleme skrze organizaci Církev v nouzi na pomoc našim křesťanským sestrám a bratřím v Sýrii, kde probíhá největší humanitární krize dneška. Občanská válka v Sýrii vstupuje v těchto dnech do svého šestého roku. Vyžádala si už 470 000 obětí na životech. 4,6 milionů Syřanů uprchlo ze země. Dalších 6,6 milionů obyvatel je vnitřně vysídlených. I když se někomu může zdát, že naše pomoc bude jen kapka ve velkém moři, přesto naše prostředky mohou poskytnout pomoc konkrétním lidem, kterým by se jí dost možná nedostalo.

  Všem vám z celého srdce děkuji za vaši účast na této naší farní akci, která nám pomůže udělat další krůček v utváření našeho společenství jako rodiny opravdových křesťanů a ostatním pomůže v jejich beznadějné situaci

P. Tomáš Vyhnálek, omi