Pěší pouť z Chlumu u Tř. do Lutové neděle 9. 6. 2013 14.00

30.05.2013 10:13

Pěší pouť  z Chlumu u Třeboně do Lutové ke kostelíku narození P. Marie

Téma: … a dobře se ti vedlo na zemi

Sraz: před kostelem v Chlumu u Tř. ve 14h

Jedno z Desatera přikázání praví: „Cti otce svého i matku svou, abys dlouho živ byl a dobře se ti vedlo na zemi“ Jak tomu máme rozumět? Jak může souviset úcta k rodičům s tím, jak se mi „vede na zemi“? Co je to vlastně „ctít své rodiče“?

  • Pouť je otevřena všem lidem bez ohledu na vyznání a předchozí náboženskou zkušenost.
  • Poutí provází P. Martin Sedloň OMI, jindřichohradecký rodák, působící v komunitě oblátů v Plasích u Plzně a P. Jaroslav Šmejkal, farář farností Chlum u Třeboně a Lutová.
  • Jdeme 5 km pěšky. Jednotlivá zastavení věnujeme rozjímání na téma pouti a sdílení našich zkušeností.

Mše sv. na místě bývalého kostelíka od cca 17 h.

S sebou svačinu, pití, po mši opečeme klobásy (zajišťuje farnost).

Bližší informace:  Pithartovi, tel. 384783072, P. J. Šmejkal, tel. 384794264.