Noc kostelů Lutová

10.05.2013 15:27

NOC KOSTELŮ letos v LUTOVÉ
dopoledne program pro ZŠ
večer: 18.55 zahájení vyzváněním zvonů

19.00 koncert vokální skupiny X-TET- spirituály
po skončení prohlídka kostela, kůru, varhan, věžních hodin, procházka ke zřícenině kostela Narození P. Marie, historie a současnost


Doprava do Lutové zajištěna, nástup u garáží ČSAD v Chlumu v 18.30 hod., u zastávky u Maxů v 18.35 hodin. Doprava zpět též zajištěna po skončení programu.

Noc kostelů Lutová.pdf (2,7 MB)

vstup zdarma

organizuje farnost Chlum u Třeboně a Lutová
finančně přispěl Městys Chlum u Tř. a farnosti

www.nockostelu.cz