Na pohřbu P. Karla Zemana

27.02.2011 19:57

Někteří z našich farností byli na pohřbu P. Karla Zemana v Božejově. Bůh mu dej život věčný a my máme zajisté v nebi přímluvce, který dobře zná těžkosti pozemského putování a určitě už i slasti nebeského pobývání. Kéž se s ním jednou v nebi setkáme a budeme také moci patřit v Krista tváří tvář. Viz fotogalerie - poutní slavnosti a jiné.