Modlitby za počatý život

07.12.2010 11:28

V sobotu 27. listopadu jsme se v našem kostele sešly, abychom se pomodlily za lidský život, za jeho početí, zdravý vývoj, dobrý porod, za výchovu nového jedince, za dobrou a zdravou společnost, za rodiny atd. Po biblickém rozjímavém radostném růženci následovala promluva a přímluvy, které zhotovili naši biskupové. Na tomto setkání jsme se domlouvali v týdnu předtím - Pánu Bohu díky za věrné a dobré lidi.