Ministratnský víkend s roráty

14.12.2011 10:01

V pátek 2. 12. navečer rodiče sváželi na naši faru svá dítka, která složí při mši sv. okolo oltáře. Do poslední chvíle jsme počet mohli jen odhadovat a týden před tím se ani nevědělo, zda bude tolik kluků, aby to mělo cenu (jistí totiž byli dva místní). Ale skutečnost předčila naše očekávání - se vším všudy - s počtem i s průběhem celého setkání. Tedy: přijelo devět ministrantů a dvě ministrantky. Společně jsme setkání zahájili modlitbou teplou a dobrou bramborou polévkou.

A po té přišel ... no kdo jiný než Mikuláš - ve farnosti, které je patronem a pár dní před svým svátkem nemohl nepřijít. Poutavě a hezky nám něco o sobě řekl: Narodil se koncem 3. st. v Patrasu (v dnešním Řecku). Jako mladému mu zemřeli rodiče a protože byl vychovaný v křesťanské víře a lásce a po rodičích měl velké jmění, rozdával ze svého majetklu potřebným (o tom vypráví mnoho příběhů a legend). A aby utekl přílišné pozornosti a děkování, vydal se do Svaté země - Izraele. Když se ze své pouti vracel zpět do své vlasti, procházel městečkem Myra (dnešní Turecko), kde zrovna volili nového biskupa. Nemohli na nikoho vhodného přijít, a tak se rozhodli, že kdo následujícího dne přijde se první pomodlit do kostela, vezme funkci a službu biskupa. A tak se stal biskupem Mikuláš, který hned brzy ráno vešel do chrámu, aby velebil dobrého Boha. A i nadále, naopak ještě víc, pomáhal všem potřebným; nejraději tajně, aby ho nemohli chválit.

Uctíváme ho také jako patrona námořníků, protože svou modlitbou zachránil tonoucí se námořníky při vleké bouři; pekařů, protože Bůh na jeho přímluvu zázračně rozmnožil v jednom přístavním městě v době haldomoru pytle s obilím, které byly pro císaře a když nějaké námořníci v tom městě nechali, žádný nechyběl aj. Ve znaku má jablíčka (nebo měšce), protože ze svého majetku podaroval zchudlého vdovce s třemi devčaty a biskupskou berlu a mytru. Po Mikulášově vyprávění a nadílce (děti dostávaly silonovou punčochu s malýmimi dobrotami, ovocem, ale také uhlím a bramborou, abychom si uvědomili, že nad naším hněvem nesmí zapadnout slunce) byl malý ohňostroj a prskavka pro každého.

Sobotu jsme zahájili s farníky našimi i odjinud rorátními zpěvy při bohoslužbě v kostele. Ten krátký průvod s lucerničkami (ty si děti vyrobily z malých zavařovaček v pátek večer) byl fakt pěkný. V sobotu měli kněží pro děti připravené katecheze o svatých a vůbec o tom, jak církev funguje a k čemu je nám dobrá - O. Jaroslav dopoledne a O. Kryštof odpoledne. Opdoledne ještě tři šikovné holky,sestry, z naší farnosti přišly na faru, kde pro ministratny připravily nějaké úkoly. Všechny je ministranti dobře zvádli. A v pohodovém duchu pokračoval celý víkend až do neděle, kdy se po mši sv. ministranti rozjížděli domů. Pánu Bohu zaplať i všem, kteří jsme se zúčastnili. :)