Ohlédnutí za Křížovou cestou bez hranic z Gmündu do Č. Velenic

24.03.2018 21:03

Křížová cesta bez hranic

pátek 16. 3. začátek 18.30 od kostela Nejsvětějšího Srdce Páně v Gmündu do kostela sv. Anežky v Českých Velenicích
Na závěr agapé. Za špatného počasí bude křížová cesta v kostele Nejsvětějšího srdce v Gmündu. Nezapomeňte na Váš cestovní pas nebo občanský průkaz!
 
Křížová cesta “Bez hranic”
Již po několikáté se na postní pátek, letos 16. března, sešli večer křesťané z Gmündu a okolí s věřícími z české strany hranice ke společnému putování a modlitbě křížové cesty. Bylo povzbudivé, že většina z téměř stovky účastníků byli mládežníci. 
Letošní téma bylo “Bez hranic”. Tím samozřejmě nebyla myšlena jenom státní hranice rozdělující naše země, ale také hranice, které nás rozdělují navzájem, a které nás oddělují od Boha. V tomto smyslu byla vyjádřena i zastavení, která si mladí sami připravili včetně textů a symbolů. 
Putování křížové cesty jsme zahájili v kostele Nejsvětějšího Srdce Ježíšova v Gmündu a pokračovali jsme až do kostela svaté Anežky České v Českých Velenicích. Společné setkání jsme zakončili postním agapé na velenické faře. Ani jazyková hranice pro nás nebyla překážkou, abychom společně prožili hluboce duchovní a radostné společenství víry. 
Veliké díky patří zástupcům z Rakouska, kteří připravili program křížové cesty a velenickým farníkům, kteří se postarali o občerstvení a přátelské zázemí na velenické faře.
P. Tomáš Vyhnálek, omi