Farní tábor "Komáří paseka"

29.08.2011 13:47

V posledním týdnu v červenci jsme byli s dětmi hlavně ze suchdolské farnosti na letním táboře. Další děti byly z Chlumu, z Třeboně, nebo z kraje blízko Soběslavi a samozřejmě menší část, zato ta hlavní, byla z Brna a Tišnova. Letos jsme byli od 22. 7. do 31.78. kousek za J. Hradcem na Komáří pasece u Mutyněvsi. Deset dní jsme obývali stany s podsadou v krásném prostředí s rybníkem a s kouzelnými západy slunce. Díky té přírodě jsme se mohli hlouběji ponořit do tématu, jímž bylo biblické stvoření. Hlavním mottem tedy bylo: „Bůh viděl, že to je dobré…“ (Gn 1,10n).  Boží dobrota se odrážela i v celém našem pobytu - hráli jsme hry, soutěžili jsme, modlili se, účastnili mše svaté a vůbec dobře se měli. Tady měly děti zážitky, když se vezly ve větším počtu v Multivanu, nebo když se některé poprvé zapojovaly do každodenních modliteb. Také jako jindy jsme byli na celodenním výletě - jeli jsme po úzkokolejce do Kaprouna, kde jsme „pozdravili“ Járu Cimrmana, posvačili jsme, něco zahráli, zamávali praní lokomotivě, pak jsme popojeli do Blažejova, odkud jsme šli pěšky do tábora. Děti soutěžily ve čtyřech skupinách, které byly pojmenovány podle zvířat z písně, kterou zpíval Petr Spálený: „Muž dal jména všem zvířatům“. A tak proti sobě bojovali lvi, koně, hroši a psi. Kromě těchto uvedených zvířat se v písni ještě zpívá o býku a hadu. Abychom udělali radost jednomu našemu vedoucímu z Brna, složili jsme sloku na pštrosa. Kromě soutěžních her děti zápasily v turnajích v přehazované, ve fotbale, nebo v přehazované s ringem, hrály metro, jezdily na lodích, koupaly se a další. O zábavu nebylo nouze, vždyť se střídal čas k hygieně, k modlitbě a k jídlu s organizovaným a volným programem. A každý večer jsme zakončovali u táborového ohně, kde jsme se ztišili, koukali do čarovných plamenů ohně, nebo západu slunce a připomněli si, co jsme ten den zažili a co pro nás Bůh stvořil a co dělá nyní.

Hodně píšu o tom, že se nám tábor vydařil. Abyste i vy uvěřili, že tomu tak skutečně bylo, uvádím několik svědectví dětí, které mi odpovídaly na pár otázek ohledně tábora. Vlastně na ty otázky všichni odpovídali podobně, tak např. na otázku „Jak ses těšil na tábor a proč“ uvedu tuto odpověď: „Na tábor jsem se těšila, protože jsem věděla, že tam mám spoustu kamarádů a že si můžeme zahrát spoustu her.“  Při odpovědi na dotaz o oblíbenosti hry, soutěže, konkrétního dne, nějaké věci nejvíc byla tato slova: „ výlet, výborná kuchyně, ringo, indiánská hra, ježdění na lodi“ a další.  Něco konkrétnějšího o výletu: „Líbilo se mi, jak jsme jeli na výlet a jak jsme se těšili na Vítkův Hrádek a pak tam byl jenom kus zdi.“ Děti také psaly o tom, co se jim na táboře povedlo či co se naučily, to např. bylo ježdění na lodi, vypočítání tělesné teploty z tepu, naučení se morseovy abecedy a jiné. Některé si uvědomily, jak je těžké někoho vést a i jen chvíli žít v jiných podmínkách než jsme zvyklí - třeba se sprchovat ve studené vodě. Radost měly z poznání nových kamarádů, z množství her, z dobrého jídla, z důvěry, která jim byla dána, z každodenního posezení u ohně apod.  Všichni jsme se shodli na tom, že i přes některé deštivé dny a pár rozmíšek jsme byli spolu rádi a těšíme se na naše další setkávání - ať už je to při sobotních odpoledních, nebo při podzimní výpravě do Nové Cerekve, vánoční či velikonoční dílně a jiných farních akcích.