ROK 2012

08.03.2012 16:42

2. března - NETRADIČNĚ PO IZRAELI A PALESTINĚ

3. března - ODPOLEDNE PRO DĚTI  - na faře v Suchdole ve 14h

6. března - ZA SVATOU ANEŽKOU DO PRAHY S DĚTMI

21. března - SVÁTOST SMÍŘENÍ pro dospělé v kostele v Suchdole od 16h, v 17h mše svatá

23. března - KAJÍCÍ BOHOSLUŽBA PRO DĚTI SE ZPOVÍDÁNÍM - v Suchdole v kostele od 16h

24. března - POCHOD PRO ŽIVOT - plánejeme společnou cestu vlakem

30. března - MORAVSKÉ PAŠIJE V. MARČÍKA - kostel Nanebevzetí Panny Marie v Chlumu u Třeboně v 19.00 - cena 80 Kč / Dopoledne proběhne též představení pro ZŠ v Chlumu.

31. března před Květnou nedělí - DIECÉZNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE S BISKUPY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH - v 9h začátek katechezí otce biskupa (kostel Piarist. náměstí)

 

1. dubna KVĚTNÁ NEDĚLE mše svaté jako jinou neděli

5. dubna ZELENÝ ČTVRTEK - Suchdol nad Lužnicí fara - od 14 h Velikonoční dílna

program bohoslužeb: Chlum u Třeboně v 16h, České Velenice v 17h, Suchdol n/L. v 18.30, Dvory nad Lužnicí v 18h

6. dubna VELKÝ PÁTEK - Suchdol nad Lužnicí - Křížové cesta podél Lužnice v 10h

program bohoslužeb stejný jako na Zelený čtvrtek

7.dubna BÍLÁ SOBOTA - Velikonoční vigilie: České Velenice v 19h, Dvory nad Lužnicí v 18h

8. dubna NEDĚLE -  Boží hod Velikonoční - Slavnost Zmrtvýchvstání Krista

15. dubna Neděle Božího milosrdenství - mše svaté jako jinou neděli, 50. narozeniny P. Jaroslava Šmejkala

  Suchdol n/L. - v 15h pobožnost k Božímu milosrdenství u křížku vedle školy

22. dubna - v 15.00 na faře v Suchdole n/L. oslava narozenin P. Jaroslava Šmejkala

27. - 29. dubna - Suchdol n/L. víkend pro ministranty na faře