Ohlášky od 17. 6. 2018


 
 

BRIGÁDA NA FAŘE V ČESKÝCH VELENICÍCH

kvůli výměně oken v soboty 16. a 30. 6. od 9 hod.

Je třeba připravit faru na to, že se v celé budově budou měnit okna. Musíme uvolnit prostor kolem oken, vše zakrýt, protože se bude hodně prášit.
Pak je potřeba vše uklidit a uvést do původního stavu.
Prosím, přijďte a pomozte!

PATROCINIUM KE SV. JANU KŘTITELI V SOBOTU 23. 6. 2018

KRABONOŠ 10.00
 CEP 17.00 

Pozvánka do Suchdola nad Lužnicí

 Oslava konce školního roku s hrami a táborákem
 – v neděli 24. 6. na faře od 17.00

První svaté přijímání

V neděli 27. května při mši sv. přijalo pět dívek a čtyři chlapci poprvé Tělo a Krev Páně

6. neděle velikonoční - neděle modliteb za pronásledované křesťany (6.5.2018)

Organizace monitorující pronásledování se shodují, že křesťané jsou nadále nejpronásledovanější náboženskou skupinou. Náboženská svoboda je porušována ve více než stovce zemí světa a situace se celkově spíše zhoršuje. 
Křesťanská mezinárodní solidarita - CSI CS k blížící se 6. neděli velikonoční, která je v naší církvi věnována modlitbám za pronásledované křesťany, připravila list:
 
 

Výtěžek letošní Postní akce

Letos naši pozornost zaměříme na domácí scénu a podpoříme Hospicovou péči sv. Kleofáše v Třeboni, 

dohromady se vybralo 15 368 Kč.

V loňském roce jsme štědrou částkou 18.453,- Kč pomohli křesťanům v Sírii, která je soustavně ničena vleklou občanskou válkou. 

POSTOJE PŘI MŠI SVATÉ

 

Člověk je nejen duše, ale i tělo. To má svůj dopad i pro náš modlitební život – nelze u modlitby (zejména té společné) přehlížet její tělesnou složku. Nesmí být sice jednostranně zdůrazněna, abychom nesklouzli do pozice farizeů, kteří si více hlídali, jak jejich modlitba vypadá, co všechno navenek absolvovali než vnitřní hloubku (kontakt, rozmlouvání s Bohem.) Vnější gesta a postoje nemají být cílem či jedinou náplní modlitby, ale vhodné gesto či tělesná poloha může disponovat i naše nitro k většímu soustředění. Někdy dokáže jedno gesto vyjádřit více než spousta slov.

Proto je důležité vnímat, co, jak a proč konáme při liturgii. To je osobní aspekt mého zapojení do prožívání bohoslužby. Ale nejsem tam sám, stojíme před Bohem jako společenství, jako jeho lid – proto je důležité určitá gesta a postoje sjednotit, aby jakási vnější nesourodost až „anarchie“ neodváděla naši pozornost a nerozbíjela navenek proklamovanou jednotu. V zásadě známe tři liturgické postoje: stání, sezení a klečení.

Celý článek k přečtení zde: Postoje při mši svaté.pdf .pdf (77,7 kB)

Ohlášky ve farnostech

Ohlášky předchozích týdnů

21.07.2017 22:12
Ohlášky od 27. května zde Ohlášky od 20. května  zde   Ohlášky od 13. května zde Ohlášky od 6. května zde Ohlášky od 22. do 29. dubna zde Ohlášky od 15. do 22. dubna zde Ohlášky od 8. do 15. dubna zde Ohlášky od 1. do 8. dubna zde Ohlášky od 18. do 25. března...

Události ve farnostech

Poselství papeže Františka pro postní dobu

29.04.2018 21:19
Poselství papeže Františka pro postní dobu:  zastav, pohlédni a vrať se.

Přednáška terapeutky Clary-Marie Lewitové

29.04.2018 21:17
Praktická přednáška terapeutky Clary-Marie Lewitové 14. dubna v 18.00 na faře  zde  

Velikonoční obřady

16.04.2018 12:13
Obřady na Velikonoce
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

PŘEHLED BOHOSLUŽEB

České Velenice

Neděle mše sv. v 11.00 
čtvrtek v 18.00

Dvory n/L.

Neděle mše sv. v 8.15  

úterý v 18.00 

Rapšach

pátek v 18.00 

Suchdol n/L.

Neděle mše sv. v 9.30 

středa v 18.00 - 20. 6. mše sv. u paní Sobotkové (Tušť 119)