Ohlášky od 10. prosince do 17. prosince

Roráty v Suchdole nad Lužnicí a v Českých Velenicích

Suchdol nad Lužnicí v sobotu 9. 12. v 6.30 - světelným průvodem půjdeme z farního dvora do kostela, kde bude rorátní mše sv., poté společná snídaně na faře

České Velenice v sobotu 16. 12. v 6.30 - světelným průvodem půjdeme z farního dvora do kostela, kde bude rorátní mše sv., poté společná snídaně na faře

Adventní koncerty v neděli 17. 12. 2017, účinkuje Pěvecký sbor Kaplice

v Krabonoši v 16.00 v kostele sv. Jana Křtitele

v Suchdole nad Lužnicí v 18.00 v kostele sv. Mikuláše

Pěvecký spolek Kaplice je smíšený pěvecký sbor se zaměřením na duchovní i světskou hudbu od renesance po romantismus. 

Kající pobožnosti

Dvory n. L. 19. prosince po mši sv.
 
Suchdol n. L. 23. prosince od 16.00
 
Č. Velenice 23. prosince po mši sv. 

Vánoční hra v Suchdole nad Lužnicí 23. prosince od 18.00

  

Vánoční bohoslužby

     

Vánoční koncerty - Komorní orchestr Rapšach

26. prosince - 15.00 Rapšach

29. prosince - 17.00 Cep

29. prosince - 19.00 Suchdol n. L.

POSTOJE PŘI MŠI SVATÉ

 

Člověk je nejen duše, ale i tělo. To má svůj dopad i pro náš modlitební život – nelze u modlitby (zejména té společné) přehlížet její tělesnou složku. Nesmí být sice jednostranně zdůrazněna, abychom nesklouzli do pozice farizeů, kteří si více hlídali, jak jejich modlitba vypadá, co všechno navenek absolvovali než vnitřní hloubku (kontakt, rozmlouvání s Bohem.) Vnější gesta a postoje nemají být cílem či jedinou náplní modlitby, ale vhodné gesto či tělesná poloha může disponovat i naše nitro k většímu soustředění. Někdy dokáže jedno gesto vyjádřit více než spousta slov.

Proto je důležité vnímat, co, jak a proč konáme při liturgii. To je osobní aspekt mého zapojení do prožívání bohoslužby. Ale nejsem tam sám, stojíme před Bohem jako společenství, jako jeho lid – proto je důležité určitá gesta a postoje sjednotit, aby jakási vnější nesourodost až „anarchie“ neodváděla naši pozornost a nerozbíjela navenek proklamovanou jednotu. V zásadě známe tři liturgické postoje: stání, sezení a klečení.

Celý článek k přečtení zde: Postoje při mši svaté.pdf .pdf (77,7 kB)

Ohlášky ve farnostech

Ohlášky předchozích týdnů

21.07.2017 22:12
Ohlášky od 3. prosince do 10. prosince   Ohlášky od 26. listopadu do 3. prosince     Ohlášky od 19. listopadu do 26. listopadu     Ohlášky od 12. listopadu do 19. listopadu   Ohlášky od 5. do 12. listopadu   Ohlášky od 29. října do 5....

Události ve farnostech

Fatimské výročí

10.11.2017 17:51
Vyjádření ČBK a Českomoravské Fatimy k materiálům nakladatelství Vérité Vyjádření předsedy ČBK k obsahu článků z centra Vérité v Praze Společným pastýřským listem nás, biskupů českých a moravských diecézí, zahajujeme a vyzýváme ke slavení Jubilea Fatimy účasti na národní pouti do...

Dušičky 2017

10.11.2017 17:50
Přehled obřadů na DUŠIČKY vždy v 16.00 modlitba na hřbitově a v 17.00 mše sv. za zesnulé úterý 31. 10.     - Dvory nad Lužnicí středa 1. 11.     - Suchdol nad lužnicí čtvrtek 2. 11.    - České Velenice pátek 3. 11. ...

Ministrantská schůzka v sobotu 14. 10.

01.11.2017 20:36
MINISTRANTSKÁ SCHŮZKA V SOBOTU 14. 10. OD 10.00 D0 12.00
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

PŘEHLED BOHOSLUŽEB

České Velenice

Neděle mše sv. v 11.00

čtvrtek v 17.00 - ve čtvrtek 7. 12. mše sv. není

Dvory n/L.

Neděle mše sv. v 8.15

úterý v 17.00 

Rapšach

pátek v 17.00 - v pátek 8. 12. mše sv. není

Suchdol n/L.

Neděle mše sv. v 9.30 

středa v 17.00 - ve středu 13. 12. doma u Korandů (Vitorazská 489)