Ohlášky od 20. srpna do 27. srpna

 
 

Výstava obrazů P. Stanislava Weigela v Č. Velenicích

V Č. Velenicích je výstava obrazů P. Weigela v Česko-rakouském komunitním centru Fenix od 1. do 30. srpna.

 

Změna konání mší sv. v Suchdole nad Lužnicí od středy 16. 8.

 
V průběhu oprav v kostele budou mše sv. 
v neděli v 9.30 v Kulturním centru (v kině),
ve středu budou mše sv. v 18.00 na faře vedle kostela.

 

Mše sv. k uctění mučednické smrti sv. Jana Křtitele

v úterý 29. 8. v 18.00 v Krabonoši

celebrovat bude P. Jiří Kalaš

100 leté výročí Fatimského zjevení

ZJEVENÍ VE FATIMĚ – STÁLE VYBÍZEJÍCÍ K POKÁNÍ A K LÁSCE K BOHU 

Panna Maria - podobně jako dříve na jiných místech, např. 1830 v Paříži Kateřině Labouré, 1846 v La Salettě a 1858 v Lurdech, ale i později na jiných místech, nás vyzývá k návratu k Bohu, k pokání, k nápravě našeho života, k eucharistické úctě a k modlitbě růžence, který Jí je nejdražší a který je tou nejúčinnější zbraní proti zlu. Zároveň podává varování, co se stane, když se lidstvo odkloní od Boha. Chce jedině to, co její Syn. Jedná se o lásku, které on učí v evangeliu. Ve své lásce k nám a za naši spásu šel do krajnosti. Stále jde o záchranu duší, to se neobejde bez lásky a ta je naší spásou, neboť Bůh je Láska a žít v lásce znamená žít v Bohu. 

S rokem Fatimy je také spojené získání plnomocných odpustků, více naleznete zde

Zde naleznete nějaké užitečné odkazy:

www.fatima2017.cz/

www.cm-fatima.cz/historie-fatimy

web.katolik.cz/feeling/6_2.htm

www.youtube.com/watch?v=kslDNebjeQw

www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=7749

 

POSTOJE PŘI MŠI SVATÉ

 

Člověk je nejen duše, ale i tělo. To má svůj dopad i pro náš modlitební život – nelze u modlitby (zejména té společné) přehlížet její tělesnou složku. Nesmí být sice jednostranně zdůrazněna, abychom nesklouzli do pozice farizeů, kteří si více hlídali, jak jejich modlitba vypadá, co všechno navenek absolvovali než vnitřní hloubku (kontakt, rozmlouvání s Bohem.) Vnější gesta a postoje nemají být cílem či jedinou náplní modlitby, ale vhodné gesto či tělesná poloha může disponovat i naše nitro k většímu soustředění. Někdy dokáže jedno gesto vyjádřit více než spousta slov.

Proto je důležité vnímat, co, jak a proč konáme při liturgii. To je osobní aspekt mého zapojení do prožívání bohoslužby. Ale nejsem tam sám, stojíme před Bohem jako společenství, jako jeho lid – proto je důležité určitá gesta a postoje sjednotit, aby jakási vnější nesourodost až „anarchie“ neodváděla naši pozornost a nerozbíjela navenek proklamovanou jednotu. V zásadě známe tři liturgické postoje: stání, sezení a klečení.

Celý článek k přečtení zde: Postoje při mši svaté.pdf .pdf (77,7 kB)

Události ve farnostech

Proběhlé události a akce ve farnostech

07.08.2017 10:32
Táborák na faře v Č. Velenicích  Ve čtvrtek 17. srpna po mši sv. bude na farní zahradě táborák na rozloučenou s panem Šťastným BRIGÁDA V KOSTELE V SUCHDOLE N. L. 12. srpna od 9 hod Je třeba vyklidit hlavní loď kostela, aby se mohlo začít s výmalbou. Bude nutné sundat vše ze zdí, včetně...

Ohlášky předchozích týdnů

21.07.2017 22:12
Ohlášky od 13. srpna do 20. srpna   Ohlášky od 6. srpna do 13. srpna   Ohlášky od 23. do 30. července - mše sv. venku před kapličkou sv. Anny nakonec kvůli dešti nebyla, byla sloužena normálně v kostele Ohlášky od 30. července do 6. srpna   OHLÁŠKY na týden od 16....
Ve fotogalerii jsou přidány nové fotky
  - z pouti na Klikově a z vyklízení kostela sv. Mikuláše
 

PŘEHLED BOHOSLUŽEB

České Velenice

Neděle mše sv. v 11.00

čtvrtek v 18.00

Dvory n/L.

Neděle mše sv. v 8.15

úterý v 18.00

Rapšach

pátek v 18.00

Suchdol n/L.

Neděle mše sv. v 9.30 v Kulturním centru - kino

středa v 18.00 na faře