Ohlášky od 24. září do 1. října

BRIGÁDA V KOSTELE 30. září od 9 hod.

v Suchdole n. L.

Je třeba uklidit kostel po malování, abychom již v neděli mohli slavit mši svatou v našem svatostánku.

Bude nutné pověsit křížovou cestu, včetně osvětlení a zavěsit lustry. Potřebujeme někoho, kdo rozumí elektrice a nevadí mu výšky.

Prosím, přijďte a pomozte uklidit náš kostel!30. září od 9 hod.
BRIGÁDA V KOSTELE
Je třeba uklidit kostel po malování, abychom již
v neděli mohli slavit mši svatou v našem svatostánku.
Bude nutné pověsit křížovou cestu, včetně osvětlení
a zavěsit lustry. Potřebujeme někoho, kdo rozumí
elektrice a nevadí mu výšky.
Prosím, přijďte a pomozte uklidit náš kostel!30. září od 9 hod.
BRIGÁDA V KOSTELE
Je třeba uklidit kostel po malování, abychom již
v neděli mohli slavit mši svatou v našem svatostánku.
Bude nutné pověsit křížovou cestu, včetně osvětlení
a zavěsit lustry. Potřebujeme někoho, kdo rozumí
elektrice a nevadí mu výšky.
Prosím, přijďte a pomozte uklidit náš kostel!

Vyjádření ČBK a Českomoravské Fatimy k materiálům nakladatelství Vérité

Vyjádření předsedy ČBK k obsahu článků z centra Vérité v Praze Společným pastýřským listem nás, biskupů českých a moravských diecézí, zahajujeme a vyzýváme ke slavení Jubilea Fatimy účasti na národní pouti do Portugalska-Fatimy a následně při putování sochy Panny Marie Fatimské v katedrálách a na poutních místech. Současně jsou publikovány články z nakladatelství Vérité v časopise Regina a jiných tiskovinách, které jsou zcela v rozporu s autentickým poselstvím Fatimy.
Celý článek ke stažení zde
 

CELODIECÉZNÍ POUŤ TÁBOR - KLOKOTY 

V SOBOTU 23. 9. 2017
"VELIKÉ VĚCI MI UČINIL TEN, KTERÝ JE MOCNÝ." (Lk 1,49)

 
 

Bude možné se připojit k autobusu z Třeboně, který bude vyjíždět v 7.15.  Přihlaste se co nejdříve v zákristii Vašeho kostela. Doprava bude upřesněna.

Doporučený příspěvek na pouť: 100 Kč dospělý, 50 Kč dítě (do 15 let) a 200 Kč rodina. (Bude použito na organizaci poutě.) + příspěvek za autobus: 50 Kč dítě, 100 Kč dospělý.

PROGRAM PRO DOSPĚLÉ (centrum Tábora) PŘEDNÁŠKY, ze kterých si můžete vybrat: Kateřina Lachmanová  – Svatost je pro každého a  Obrácení není luxus; Mons. Pavel Posád – Maria dnes; Karel Skalický – Střetávání církve a světa v dějinách; Martin Weis  – Nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo; Tomáš Machula  – Víra, naděje a  láska v životě křesťana a Dary Ducha svatého a další

Podrobný program přednášek ke stažení: přednášky, které se neopakují zde a přednášky, které se opakují zde,  mapka míst přednášek  a mapka parkování

PROGRAM PRO DĚTI A MLÁDEŽ: Poznej osobnosti Tábora – básnické, malířské, sochařské, oddechové a  další stanoviště, nakonec divadelní představení. Na druhé straně údolí čekají sportovní aktivity. O děti se postarají dobrovolníci – převezmou je na registraci u Kotnovské brány a v poledne opět vrátí. Pro mládež „Lov zážitků“ – zážitková hra pro mládež 13+ v centru města. Skupiny budou doprovázet průvodci, přesto je od rodičů nutné povolení k rozchodu. 

Během poutě budou ještě další možnosti, celý program - Celodiecezni-pout-LETÁK.pdf (74501)

SLAVNOSTNÍ MŠE SVATÁ - na prostranství za poutním areálem začne v  15.00 za doprovodu Táborského chrámového sboru.

 

Změna konání mší sv. v Suchdole nad Lužnicí od středy 16. 8.

 
V průběhu oprav v kostele budou mše sv. 
v neděli v 9.30 v Kulturním centru (v kině),
ve středu budou mše sv. v 18.00 na faře vedle kostela.

 

100 leté výročí Fatimského zjevení

ZJEVENÍ VE FATIMĚ – STÁLE VYBÍZEJÍCÍ K POKÁNÍ A K LÁSCE K BOHU 

Panna Maria - podobně jako dříve na jiných místech, např. 1830 v Paříži Kateřině Labouré, 1846 v La Salettě a 1858 v Lurdech, ale i později na jiných místech, nás vyzývá k návratu k Bohu, k pokání, k nápravě našeho života, k eucharistické úctě a k modlitbě růžence, který Jí je nejdražší a který je tou nejúčinnější zbraní proti zlu. Zároveň podává varování, co se stane, když se lidstvo odkloní od Boha. Chce jedině to, co její Syn. Jedná se o lásku, které on učí v evangeliu. Ve své lásce k nám a za naši spásu šel do krajnosti. Stále jde o záchranu duší, to se neobejde bez lásky a ta je naší spásou, neboť Bůh je Láska a žít v lásce znamená žít v Bohu. 

PODROBNÝ PROGRAM PUTOVÁNÍ MILOSTNÉ SOŠKY PANNY MARIE FATIMSKÉ KE STAŽENÍ ZDE

S rokem Fatimy je také spojené získání plnomocných odpustků, více naleznete zde

Zde naleznete nějaké užitečné odkazy:

www.fatima2017.cz/

www.cm-fatima.cz/historie-fatimy

web.katolik.cz/feeling/6_2.htm

www.youtube.com/watch?v=kslDNebjeQw

www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=7749

 

POSTOJE PŘI MŠI SVATÉ

 

Člověk je nejen duše, ale i tělo. To má svůj dopad i pro náš modlitební život – nelze u modlitby (zejména té společné) přehlížet její tělesnou složku. Nesmí být sice jednostranně zdůrazněna, abychom nesklouzli do pozice farizeů, kteří si více hlídali, jak jejich modlitba vypadá, co všechno navenek absolvovali než vnitřní hloubku (kontakt, rozmlouvání s Bohem.) Vnější gesta a postoje nemají být cílem či jedinou náplní modlitby, ale vhodné gesto či tělesná poloha může disponovat i naše nitro k většímu soustředění. Někdy dokáže jedno gesto vyjádřit více než spousta slov.

Proto je důležité vnímat, co, jak a proč konáme při liturgii. To je osobní aspekt mého zapojení do prožívání bohoslužby. Ale nejsem tam sám, stojíme před Bohem jako společenství, jako jeho lid – proto je důležité určitá gesta a postoje sjednotit, aby jakási vnější nesourodost až „anarchie“ neodváděla naši pozornost a nerozbíjela navenek proklamovanou jednotu. V zásadě známe tři liturgické postoje: stání, sezení a klečení.

Celý článek k přečtení zde: Postoje při mši svaté.pdf .pdf (77,7 kB)

Ohlášky ve farnostech

Ohlášky předchozích týdnů

21.07.2017 22:12
Ohlášky od 17. září do 24. září Ohlášky od 10. do 17. září Ohlášky od 3. září do 10. září Ohlášky od 27. srpna do 3. září                 Ohlášky od 13. srpna do 20. srpna Ohlášky od 6. srpna do 13. srpna Ohlášky od 23. do 30. července - mše sv....

Události ve farnostech

Výstava obrazů P. Stanislava Weigela v Č. Velenicích

02.09.2017 11:32
Výstava obrazů P. Stanislava Weigela v Č. Velenicích V Č. Velenicích je výstava obrazů P. Weigela v Česko-rakouském komunitním centru Fenix od 1. do 30. srpna.  

Proběhlé události a akce ve farnostech léto 2017

02.09.2017 11:26
Táborák na faře v Č. Velenicích  Ve čtvrtek 17. srpna po mši sv. bude na farní zahradě táborák na rozloučenou s panem Šťastným BRIGÁDA V KOSTELE V SUCHDOLE N. L. 12. srpna od 9 hod Je třeba vyklidit hlavní loď kostela, aby se mohlo začít s výmalbou. Bude nutné sundat vše ze zdí, včetně...

Mše sv. v Krabonoši 29. 8. 2017

02.09.2017 11:18
Mše sv. k uctění mučednické smrti sv. Jana Křtitele v úterý 29. 8. v 18.00 v Krabonoši  
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>
Ve fotogalerii jsou přidány nové fotky
 - z tábora v Nové Cerekvi, ze mše sv. v Krabonoši aj.
 

PŘEHLED BOHOSLUŽEB

České Velenice

Neděle mše sv. v 11.00

čtvrtek v 18.00

Dvory n/L.

Neděle mše sv. v 8.15

úterý v 18.00

Rapšach

pátek v 18.00

Suchdol n/L.

Od 1. 10. bude mše sv. opět v kostele

Neděle mše sv. v 9.30 v Kulturním centru - kino

středa v 18.00 na faře